قرمز سبز آبي خاکستري
از لغزش جوانمردان در گذريد كه كسى از آنان نلغزيد ، جز كه دست خدايش برفرازيد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت